Dashboard i et regnskabsprogram

Ved et dashboard forstås et overblik over ens centrale data på en kun en side.

Formålet med et dashboard i et regnskabsprogram

Det overordnede formål er med et dashboard i et regnskabsprogram at man som virksomhedsejer hurtigt kan få et overblik over ens virksomhed på få sekunder.

I et godt dashboard bør følgende elementer indgå:

  • Et overblik over ens økonomi. Det kunne f.eks. være at man vise totale indtægter og totale udgifter for det år man befinder sig i for at vise hvor stort et overskud eller underskud man har på et givet tidspunkt
  • En god opdeling af ens omsætning. Det kunne f.eks. være en opdeling af ens omsætning på måneder i året. Herved vil man grafisk kunne se om ens omsætning er stigende eller faldende
  • Endvidere ville det være godt hvis man kunne se ens omsætning sammenlignet med sidste år. Herved vil man kunne se om omsætningen er faldende eller stigende i forhold til sidste år.
  • Endelig vil det være interessant at se hvilke af ens kunder som udgår den største andel af ens omsætning

Hvilke regnskabsprogrammer har et godt dashboard?

Ved en gennemgang af en række regnskabsprogrammer har et online regnskabsprogram som regnskab-plus efter min opfattelse det bedste dashboard.

Det har alle ovenstående elementer. Endvidere kan man i dette program også finde et grafisk overblik som man kan dynamisk ændret med at klikke på de konti man ønsker at få analyseret.

Konklusion

Et dashboard er vigtigt i et regnskabsprogram og det bør derfor undersøges hvilke det dashboard du overvejer at anskaffe kan tilbyde.

This entry was posted in Artikler and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*