Kategorier
Ikke-kategoriseret

Hvordan lærer jeg at bogføre

Der er mange som ønsker at spare sin bogholder eller revisor væk da dette ofte kan være en stor omkostning for en mindre virksomhed.

Derfor er det et naturligt at undersøge om man ikke selv kan varetage denne bogføringsopgave og dermed spare en del omkostninger på denne regnskabsopgave.

De skridt man bør foretage for at lære at bogføre

Valg af regnskabsprogram

 1. Det første skridt man bør foretage – er at finde et let regnskabsprogram. Jeg ville anbefale et online-regnskabsprogram – da disse ikke kræver nogen installation og altid tilbyder en gratis prøve periode hvor man kan prøve det. Jeg ville anbefale et program som regnskab-plus. Grunden til netop dette online regnskabsprogram er godt at starte med er at det har funktioner som gør det let at starte. Se næste skridt

Bogføring af dit første bilag

 1. Bogføring af dit første bilag er let i regnskab-plus.
 2. a) Vælg ”simpel bogføring”.
 3. b) Vælg om der er tale om et udgifts eller indtægts bilag.
 4. c) Vælg herefter udgiftstypen f.eks. telefon.
 5. d) Indtast beløbet og datoen og hvordan du betalte bilaget f.eks. bank.

Så trykker du ”Bogfør” og bilaget er bogført.

Fakturering

I et online regnskabsprogram er det også let at fakturere – og programmet sender automatisk din faktura til kunden. Det betyder dermed at du kan spare portoen.

Man indtaster sin kundens adresse og hvad som er solgt – og programmet bogfører herefter din faktura automatisk.

Udarbejdelse af årsregnskab

En anden årsag til at anbefale regnskab-plus er også at når man har foretaget alt bogføring så kan regnskab-plus både udfylde din selvangivelse samt lave dit årsregnskab. Det kræver kun et klik.

Held og lykke med din bogføring

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Dashboard i et regnskabsprogram

Ved et dashboard forstås et overblik over ens centrale data på en kun en side.

Formålet med et dashboard i et regnskabsprogram

Det overordnede formål er med et dashboard i et regnskabsprogram at man som virksomhedsejer hurtigt kan få et overblik over ens virksomhed på få sekunder.

I et godt dashboard bør følgende elementer indgå:

 • Et overblik over ens økonomi. Det kunne f.eks. være at man vise totale indtægter og totale udgifter for det år man befinder sig i for at vise hvor stort et overskud eller underskud man har på et givet tidspunkt
 • En god opdeling af ens omsætning. Det kunne f.eks. være en opdeling af ens omsætning på måneder i året. Herved vil man grafisk kunne se om ens omsætning er stigende eller faldende
 • Endvidere ville det være godt hvis man kunne se ens omsætning sammenlignet med sidste år. Herved vil man kunne se om omsætningen er faldende eller stigende i forhold til sidste år.
 • Endelig vil det være interessant at se hvilke af ens kunder som udgår den største andel af ens omsætning

Hvilke regnskabsprogrammer har et godt dashboard?

Ved en gennemgang af en række regnskabsprogrammer har et online regnskabsprogram som regnskab-plus efter min opfattelse det bedste dashboard.

Det har alle ovenstående elementer. Endvidere kan man i dette program også finde et grafisk overblik som man kan dynamisk ændret med at klikke på de konti man ønsker at få analyseret.

Konklusion

Et dashboard er vigtigt i et regnskabsprogram og det bør derfor undersøges hvilke det dashboard du overvejer at anskaffe kan tilbyde.

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Regnskabsprogram til behov

Det kan være svært at finde rundt i de mange forskellige regnskabsprogrammer der findes derude. Skal du vælge det der er dyrest/billigst/brugervenligt etc.

Som iværksætter skal man nok spørge sig selv, hvad der er det vigtigste. Har du været igang i flere år, så kan der være god grun til at vælge et lidt dyrere regnskabsprogram med lidt flere funktioner. Men som opstartende iværksætter, som du vel er hvis du læser denne artikel, da kan det nok bedst betale sig at starte med det billigst mulige regnskabsprogram.

Punkt 1, når man starter virksomhed, er at holde udgifterne i bund. En af de nemmeste måder at tjene penge på, er at skære ned på sine udgifter. Intet er mere vigtigt som ny iværksætter eller selvstændig. Derfor kan forskellen mellem 50 og 100kr om måneden, sagtens betyde noget. Specielt hvis du sammen holder det med mange andre besparelser. Det er princippet om at sparer der skal guide dig i det første tid som nyopstartet.

Vi vil alle sammen gerne have det bedste og det dyreste. Men det er en luksus man ikke har som nyopstartet erhvrvsdrivende. Mange små virksomheder er gået under, fordi omkostningsposten har været for tung. Minimér den alt hvad du kan.

Enten kan du lave dit eget regnskab i excel, eller du kan benytte nogle af de billigste programmer på markedet som fx. letmoms.dk eller regnskab-plus.dk.

God vind med projekterne!

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Kontorhotel

Et kontorhotel er en sammenslutning af kontorer, hvor man deler alle boligudgifterne med andre på kontorhotellet. På den måde kan man få adgang til et kontor, til en meget lavere pris end hvis man selv skulle betale alle udgifterne for et adskilt kontor.

På flere kontorhoteller er det endda muligt at få sit eget aflukkede kontor, og så samtidig dele fællesudgifterne med de andre lejere. Et kontorhotel giver dig ofte adgang til atraktive adresserr, mødelokaler og events, som du ellers ikke ville have adgang til.

Man kan sige at et kontorhotel sådan set er det ordet udtrykker, et hotel bare med kontorleje. Forskellen er naturgligvis at man ikke kan eller må bo på hotellerne i privat regi. Det kan nok accepteres at man, efter en lang nats arbejde, falder i søvn på en madras i kontoret, men man må ikke anvede det som bolig.

Hvis du leder efter et kontorhotel findes der mange muligheder, specielt i de store byer, finder du nemt udlejning af kontorer. Men mange mindre byer har ofte også sammenslutninger af iværksættere. F.eks. findes der forskellige væksthuse rundt om i landet, hvor man for en billig penge kan leje et kontor, også selvom man bor i en provinsby. Læs mere om kontorudlejning i København.

Kontorhoteller er altså ikke kun et storby fænomen og du kan finde udlejning af kontorer over hele Danmark.

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Momsindberetning

En del af det administrative arbejde der ligger bag det at drive en virksomhed, store som små, er momsindberetningen.

I gamle dage var man nødt til at sende et fysisk brev til Skat med sin momsopgørelse, og man ville derefter få tilsendt et Girokort, man kunne gå i banken med, og betale sin moms. (eller få tilbage). Det er idag en hel del nemmere, da man kan klare det hele via Skats tast selv. Så problemet er ikke så meget længere at få det gjort, nu er det mere et spørgsmål om hvornår.

Der er 3 periodiske måder at indberette sin moms på alt efter hvor stor din virksomhed er. For de store virksomheder indberettes oftes moms på månedsbasis. Da deres aktivitet er så stor, at det begynder at blive uhensigtsmæssigt at vente for længe med momsen. Beløbene vil efterhånden blive meget store.

Mellemstore virksomheder vil man oftes se betale momsen kvartalsvis, som synes at være den mest udbredte indbetalingsform blandt de iværksættere jeg kender. Man betaler således momsen kvartalsvis bagud.

For de mindre virksomheder er der også mulighed for at betale engang hvert halve år, således at man altså kun 2 gange om året behøver at indberette sin moms.

Datoer for momsindberetning

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Regnskabsprogrammer

De fleste iværksættere kender det. Firmaet er oprettet, og der er begyndt at komme aktivitet, som skal bogføres. Valget står nu mellem en lang række af forskellige regnskabsprogrammer. Det kan være svært at gennemskue for selv den mest driftige iværksætter.

Hvilket regnskabsprogram skal man vælge?

Det nemme svar er: Et system som du føler dig fortrolig med. Prisen er faktisk mindre vigtig, da du hurtig kan spilde kostbar tid på et billigere og dårligere program. Med det sagt, er det dog værd at bemærke at pris langt fra er lig med kvalitet blandt regnskabsprogrammer.

Jeg har selv været med til at udvikle og drive online bogføringssystemer, og man sakl som bruger vide, at priserne der bliver sat fra starten af meget sjældent bliver sat op eller ned efterfølgende. Som årene går, udvikles programmerne, og man begynder at få meget mere for pengene end man gjorde i starten. Et billigt program kan på den måde, blive bedre end et dyrere program, da det udelukkende er et spørgsmål om hvor dygtige folkene bag er til at programmere det kunderne ønsker.

Så pris ville jeg ikke basere min beslutning på. Desuden ligger langt de fleste programmer mellem 49-149kr pr måned, og det burde ikke være med til at vælte budgettet.

Det skal være behageligt at lave sin bogføring, og der skal helst ikke være for mange ting man ikke forstår. Så mit bedste råd er at kigge 3-4 regnskabsprogrammer igennem. Prøv at bogføre en uge eller en måneds omsætning, og se hvilket regnskabsprogram, giver dig det bedste flow. Det er en god lakmusprøve for om et regnksabsprogram virker godt for dig eller ej.

Du kan være ret sikker på at regnskabsprogrammerne honorere alle krav skat har. Ellers ville du kunne læse om det ved en simpel google søgning. Så altså check både google og søg evt på iværksætterforummet Amino.dk, hvor mange iværksættere allerede har spurgt til de forskellige programmer.

Jeg har ovenover linket til web-regnskab, andre gode muligheder kunne være:
e-moms.dk
Web-Regnskab
Letmoms.dk

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Faktura

En faktura er en specifikation og samtidig en opkrævning af betaling for de varer/ydelser, der er blevet forhandlet mellem køber og sælger. En faktura er derfor et dokument, som udgør en oversigt over det forhandlede, og i denne forbindelse er der nogle regler til fakturaer, som skal overholdes. På en faktura skal der fremgå:

 • Fakturanummer (dette skal være fortløbende. Det betyder med andre ord, at der er ikke må forekomme fakturaer med samme nummer eller huller i nummeringen. Dette er til for at undgå snyd med fakturering)
 • Fakturadato
 • Navn, adresse og CVR-nr. på sælger
 • Navn og adresse på køber
 • Art, mængde og pris på varerne/ydelserne
 • Størrelsen af moms (hvis dette ikke angives på fakturaen, er man ikke berettiget til at fratrække den)

De fleste regnskabsprogrammer eller faktureringsprogrammer tilbyder skabeloner, der indeholder ovenstående krav, men det er altid en god idé at tjekke efter, om man overholder reglerne, inden man sender en faktura.

Det er vigtigt at gemme en kopi af fakturaerne, der udstedes i firmaet, da de danner grundlag for virksomhedens regnskab.

Der findes et utal af online programmer, som har det til fælles, at de kan sende elektroniske fakturaer samt selv gemme en kopi til regnskabet.

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Regnskabsprogram

Hvis dine bilag hober sig op, og Excel-regnearket ikke kan klare den store byrde, eller hvis du blot har brug for et regnskabsprogram, er der flere faktorer, der er vigtige at holde sig for øje. Udbuddet af regnskabsprogrammer er enormt, og det er derfor vigtigt, at man har gjort sig klart, hvad man mener, et regnskabsprogram skal kunne.

Skal dit regnskabsprogram kunne;

 • oprette egen kontoplan,
 • håndtere momsregnskab,
 • håndtere debitorer og kreditorer,
 • fakturere,
 • føre måneds-, kvartals- og årsregnskab eller
 • arbejde med flere afdelinger i virksomheden og lave separate regnskaber samt et overordnet?

Regnskabsprogrammer har et væld og funktioner, og valget af disse skal være afhængig af kendskabet til regnskabsprogrammer. Er man grøn på området, er brugervenlighed og support i højsædet, mens funktionerne og funktionaliteten ikke skal være den afgørende faktor. Er kendskabet til regnskabsprogrammer i stedet for stort, så kan ovenstående funktioner og funktionaliteten være afgørende for valget af regnskabsprogram.

De fleste regnskabsprogrammer har mulighed for at arbejde eksternt med en revisor eller bogholder og er desuden tilgængelige overalt.

Hvis man er i tvivl om, hvilket program man skal vælge af de mange, der er på markedet, så har de næsten alle til fælles, at man kan få en 14-dages prøveperiode, hvor det intet koster. På denne måde kan man sikre sig, at man finder det regnskabsprogram, der letter dagligdagen.

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Online Regnskab

For virksomheder af alle størrelser er det fordelagtigt at have et online regnskab. Dette skyldes, at der forefindes et utal af fordele ved et online regnskab. De fleste online regnskabsprogrammer yder en fleksibilitet, der er værd at sætte pris på.

Det vil med andre ord sige, at du har tilgang til programmet fra alle steder. Dette kan være sig fra smartphone, computer eller andet, da programmet ligger på internettet. En anden fordel ved, at regnskabet ligger online er, at du ikke selv skal have programmet installeret og liggende på computeren, hvor du risikerer, at det forsvinder ved et uheld.

Dette betyder desuden også, at du kun er et login fra dit regnskab. Af denne grund kan du nemt give din revisor eller bogholder adgang til dit regnskab. På denne måde mindskes din revisors behandlingstid, og dermed dine omkostninger. Hvis din virksomhed er i vækst, og du øger din omsætning og derfor også din regnskabsbyrde, er de fleste online regnskab mulige at skalere op.

Du har derfor altid mulighed for nemt at udvide din virksomheds regnskab. Du skal desuden ikke selv spekulere på backup, da flertallet af udbyderne af online regnskab fører backup som en naturlig del af programmet.

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Hej verden!

Velkommen til WordPress. Dette er dit første indlæg. Rediger eller slet det, og begynd herefter med at skrive!