Regnskabsprogram til behov

Det kan være svært at finde rundt i de mange forskellige regnskabsprogrammer der findes derude. Skal du vælge det der er dyrest/billigst/brugervenligt etc.

Som iværksætter skal man nok spørge sig selv, hvad der er det vigtigste. Har du været igang i flere år, så kan der være god grun til at vælge et lidt dyrere regnskabsprogram med lidt flere funktioner. Men som opstartende iværksætter, som du vel er hvis du læser denne artikel, da kan det nok bedst betale sig at starte med det billigst mulige regnskabsprogram.

Punkt 1, når man starter virksomhed, er at holde udgifterne i bund. En af de nemmeste måder at tjene penge på, er at skære ned på sine udgifter. Intet er mere vigtigt som ny iværksætter eller selvstændig. Derfor kan forskellen mellem 50 og 100kr om måneden, sagtens betyde noget. Specielt hvis du sammen holder det med mange andre besparelser. Det er princippet om at sparer der skal guide dig i det første tid som nyopstartet.

Vi vil alle sammen gerne have det bedste og det dyreste. Men det er en luksus man ikke har som nyopstartet erhvrvsdrivende. Mange små virksomheder er gået under, fordi omkostningsposten har været for tung. Minimér den alt hvad du kan.

Enten kan du lave dit eget regnskab i excel, eller du kan benytte nogle af de billigste programmer på markedet som fx. letmoms.dk eller regnskab-plus.dk.

God vind med projekterne!

Posted in Artikler | Tagged | Leave a comment

Dashboard i et regnskabsprogram

Ved et dashboard forstås et overblik over ens centrale data på en kun en side.

Formålet med et dashboard i et regnskabsprogram

Det overordnede formål er med et dashboard i et regnskabsprogram at man som virksomhedsejer hurtigt kan få et overblik over ens virksomhed på få sekunder.

I et godt dashboard bør følgende elementer indgå:

  • Et overblik over ens økonomi. Det kunne f.eks. være at man vise totale indtægter og totale udgifter for det år man befinder sig i for at vise hvor stort et overskud eller underskud man har på et givet tidspunkt
  • En god opdeling af ens omsætning. Det kunne f.eks. være en opdeling af ens omsætning på måneder i året. Herved vil man grafisk kunne se om ens omsætning er stigende eller faldende
  • Endvidere ville det være godt hvis man kunne se ens omsætning sammenlignet med sidste år. Herved vil man kunne se om omsætningen er faldende eller stigende i forhold til sidste år.
  • Endelig vil det være interessant at se hvilke af ens kunder som udgår den største andel af ens omsætning

Hvilke regnskabsprogrammer har et godt dashboard?

Ved en gennemgang af en række regnskabsprogrammer har et online regnskabsprogram som regnskab-plus efter min opfattelse det bedste dashboard.

Det har alle ovenstående elementer. Endvidere kan man i dette program også finde et grafisk overblik som man kan dynamisk ændret med at klikke på de konti man ønsker at få analyseret.

Konklusion

Et dashboard er vigtigt i et regnskabsprogram og det bør derfor undersøges hvilke det dashboard du overvejer at anskaffe kan tilbyde.

Posted in Artikler | Tagged | Leave a comment

Hvordan lærer jeg at bogføre

Der er mange som ønsker at spare sin bogholder eller revisor væk da dette ofte kan være en stor omkostning for en mindre virksomhed.

Derfor er det et naturligt at undersøge om man ikke selv kan varetage denne bogføringsopgave og dermed spare en del omkostninger på denne regnskabsopgave.

De skridt man bør foretage for at lære at bogføre

Valg af regnskabsprogram

  1. Det første skridt man bør foretage – er at finde et let regnskabsprogram. Jeg ville anbefale et online-regnskabsprogram – da disse ikke kræver nogen installation og altid tilbyder en gratis prøve periode hvor man kan prøve det. Jeg ville anbefale et program som regnskab-plus. Grunden til netop dette online regnskabsprogram er godt at starte med er at det har funktioner som gør det let at starte. Se næste skridt

Bogføring af dit første bilag

  1. Bogføring af dit første bilag er let i regnskab-plus.
  2. a) Vælg ”simpel bogføring”.
  3. b) Vælg om der er tale om et udgifts eller indtægts bilag.
  4. c) Vælg herefter udgiftstypen f.eks. telefon.
  5. d) Indtast beløbet og datoen og hvordan du betalte bilaget f.eks. bank.

Så trykker du ”Bogfør” og bilaget er bogført.

Fakturering

I et online regnskabsprogram er det også let at fakturere – og programmet sender automatisk din faktura til kunden. Det betyder dermed at du kan spare portoen.

Man indtaster sin kundens adresse og hvad som er solgt – og programmet bogfører herefter din faktura automatisk.

Udarbejdelse af årsregnskab

En anden årsag til at anbefale regnskab-plus er også at når man har foretaget alt bogføring så kan regnskab-plus både udfylde din selvangivelse samt lave dit årsregnskab. Det kræver kun et klik.

Held og lykke med din bogføring

Posted in Artikler | Leave a comment