Momsindberetning

En del af det administrative arbejde der ligger bag det at drive en virksomhed, store som små, er momsindberetningen.

I gamle dage var man nødt til at sende et fysisk brev til Skat med sin momsopgørelse, og man ville derefter få tilsendt et Girokort, man kunne gå i banken med, og betale sin moms. (eller få tilbage). Det er idag en hel del nemmere, da man kan klare det hele via Skats tast selv. Så problemet er ikke så meget længere at få det gjort, nu er det mere et spørgsmål om hvornår.

Der er 3 periodiske måder at indberette sin moms på alt efter hvor stor din virksomhed er. For de store virksomheder indberettes oftes moms på månedsbasis. Da deres aktivitet er så stor, at det begynder at blive uhensigtsmæssigt at vente for længe med momsen. Beløbene vil efterhånden blive meget store.

Mellemstore virksomheder vil man oftes se betale momsen kvartalsvis, som synes at være den mest udbredte indbetalingsform blandt de iværksættere jeg kender. Man betaler således momsen kvartalsvis bagud.

For de mindre virksomheder er der også mulighed for at betale engang hvert halve år, således at man altså kun 2 gange om året behøver at indberette sin moms.

Datoer for momsindberetning

This entry was posted in Artikler and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*