Faktura

En faktura er en specifikation og samtidig en opkrævning af betaling for de varer/ydelser, der er blevet forhandlet mellem køber og sælger. En faktura er derfor et dokument, som udgør en oversigt over det forhandlede, og i denne forbindelse er der nogle regler til fakturaer, som skal overholdes. På en faktura skal der fremgå:

  • Fakturanummer (dette skal være fortløbende. Det betyder med andre ord, at der er ikke må forekomme fakturaer med samme nummer eller huller i nummeringen. Dette er til for at undgå snyd med fakturering)
  • Fakturadato
  • Navn, adresse og CVR-nr. på sælger
  • Navn og adresse på køber
  • Art, mængde og pris på varerne/ydelserne
  • Størrelsen af moms (hvis dette ikke angives på fakturaen, er man ikke berettiget til at fratrække den)

De fleste regnskabsprogrammer eller faktureringsprogrammer tilbyder skabeloner, der indeholder ovenstående krav, men det er altid en god idé at tjekke efter, om man overholder reglerne, inden man sender en faktura.

Det er vigtigt at gemme en kopi af fakturaerne, der udstedes i firmaet, da de danner grundlag for virksomhedens regnskab.

Der findes et utal af online programmer, som har det til fælles, at de kan sende elektroniske fakturaer samt selv gemme en kopi til regnskabet.

This entry was posted in Artikler and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*